Sličnosti i razlike IELTS i TOEFL ispita

IELTS (International English Language Testing System) test je osmišljen da omogući procenu jezičkih sposobnosti kandidata koji žele da emigriraju, studiraju ili rade u sredinama u kojima je engleski jezik zvanične komunikacije. Univerziteti i poslodavci u mnogim zemljama, uključujući i Veliku Britaniju, Australiju, Novi Zeland, Kanadu i SAD, priznaju IELTS kao dokaz o poznavanju engleskog jezika.

TOEFL (Test Of English as a Foreign language) je test iz engleskog jezika kojim se proverava nivo znanja onih govornika kojima engleski nije maternji jezik. Polaganje ovog ispita je preduslov za upis na većinu američkih koledža i univerziteta, a takođe i mnogi programi za davanje stipendija zahtevaju položen TOEFL ispit

 

TOEFL i IELTS su međunarodno priznati ispiti kojima se dokazuje nivo znanja engleskog jezika. Ono što im je zajedničko je to da ne mogu da se polože ili padnu, već se na osnovu osvojenog broja poena tumače rezultati, i određuje na kom je nivou nečije znanje jezika. Veliki broj univerziteta i institucija priznaje oba ispita pa je u tom slučaju svejedno za koji ćete se odlučiti, ali neke ustanove su isključive i traže samo IELTS ili samo TOEFL, i često vas uslovaljavaju određenim brojem bodova. Zbog toga se treba informisati na vreme kako biste bili sigurni da se prijavljujete za polaganje pravog ispita. Rezultati oba ispita su validni dve godine od datuma polaganja.

TOEFL i IELTS imaju četiri dela i testiraju sve četiri jezičke kompetencije –slušanje, čitanje, pisanje i govor. Razlikuju se u načinu polaganja – TOEFL se polaže isključivo putem kompjutera (čak se i usmeni deo snima kao odgovor na nešto što ste pročitali ili odslušali, a ne razgovara se sa ispitivačem), dok se IELTS polaže na papiru i piše se rukom, izuzev u nekim ispitnim rokovima kada ga je moguće polagati putem kompjutera. U svakom slučaju, na usmenom delu IELTS ispita razgovara se sa ispitivačem.

 

Polaganje TOEFL ispita traje oko 4 sata, a IELTS ispita 2,5 sata, s tim da usmeni deo IELTS ispita koji traje 15-ak minuta ne mora da bude istog dana kao i pismeni deo. Polaganje i TOEFL i IELTS ispita je obično subotom, pa su to dani kada i mi vršimo testiranja.

TOEFL ispit se prijavljuje i plaća isključivo putem Interneta, na sajtu www.toefl.org, a IELTS ispit uplatom u prostorijama Britanskog saveta u Beogradu. Cena im je slična.  Rezultati ispita su dostupni dve nedelje nakon polaganja.

Pripremni kursevi za IELTS i TOEFL jednako traju i ne razlikuju se udžbenici i materijal koji se koristi.

TOEFL je zahtevniji i potrebno je veoma dobro predznanje da biste se pripremali za taj ispit. 

IELTS ispit, i pored zahtevnog programa traži pripreme koji je primerenije nižem nivou znanja, te je stoga preporučljiv onima koji zbog slabijeg predznanja ne mogu da se pripreme za TOEFL, a svejedno im je koji ispit polažu.