Kursevi koji se nude

Mi u Quayside English radimo u malim grupama ili individualno i nudimo časove prilagođene vašim potrebama, ali vi nam morate reći šta želite, šta očekujete i za koje vreme.

Mnogo je oglasa za časove jezika i normalno je da se pitate kakvo znanje se na tim kursevima nudi i koji je pravi kurs jezika za vas? U stvari, bolje je zapitati se zbog čega se povećalo vaše interesovanje za učenje jezika. Je li to iz profesionalnih razloga, zbog interesovanja za iseljavanje i mogućnost dobijanja državljanstva, za koje je uslov nivo znanja jezika, ili iz nekog drugog razloga?

Ima mnogo metoda učenja stranog jezika i nemoguće je proceniti koliko vremena treba nekoj osobi da savlada osnove jezika, jer svako ima svoj tip učenja i pamćenja i svoju jezičku inteligenciju, svoju levu i desnu stranu mozga, svoj yin i yang. Obećanja da se jezik, pomoću specijalnih metoda, može naučiti u rekordnim rokovima od mesec-dva potpuno su proizvoljne i naučno i faktički neutemeljene. Toliko vremena je dovoljno ako se pod učenjem jezika podrazumeva osposobljavanje za najprostiju komunikaciju.

KURSEVI KOJI SE NUDE

Na našim kursevima  koriistimo metode prilagođene potrebama polaznika i nastavni materijal  (gramatika i  testovi) sa Kembridža.

Pohađanje kursa omogućiće vam da: komunicirate sa više slobode i samopouzdanja, proširite svoj rečnik, izražavate se pravilno i tečno, unapredite svoj pisani engleski i gramatiku, uspešnije i bolje  razumete i prevodite tekstove i dokumente i uspešnije vodite službenu prepisku.

Šta da očekujete na kursu u pogledu načina rada? Mnoštvo komunikativnih, konkretnih zadataka sa akcentom na interakciji i konverzaciji, praktične primere, simulacije stvarnih situacija i sl.

Konverzacijski kurs engleskog jezika osmišljen je tako da polaznik poboljša  sposobnost komunikacije, kako u svakodnevnim, neformalnim situacijama, tako i u poslovnom i formalnom okruženju. U toku časa, polaznici komunikaciraju kroz dijalog ili kroz izlaganja na zadatu temu, kako bi stekli samopouzdanje da svoje znanje upotrebe bez straha od greške. Naime, većina ljudi poseduje solidno pasivno znanje jezika, razumeju sagovornika, ali im je teško da se sami izraze i pored visokog nivoa gramatičkog znanja i vokabulara koji imaju.

 Pripremni kurs za polaganje IELTS ispita

Na kursu dobijate izbor nastavnog materijala za pripremu ispita i instrukcije koje će vam pomoći da izbegnete tipične greške na ispitima, i da savladate oblasti koje su teške za polaznike. Tokom kursa imate probne testove / simulacije ispita u realnim ispitnim uslovima da biste osetili  samu ispitnu “atmosferu”, uz detaljnu analizu odgovora i preporuke kako da ostvarite što bolji rezultat.

Sadržaj kursa:

Upoznavanje sa ispitom, delovima i zahtevima, vežbanje pojedinačnih delova testa kako na ispitu ne biste bili iznenađeni ili postali žrtva ispitne panike;

Podizanje opšteg nivoa znanja i samopouzdanja polaznika;

Dijagnostika i rad na poboljšanju pripremljenosti za potencijalno problematične delove testa;

Razvijanje tehnika za uspešno rešavanje zadataka iz testa.

Napredni i srednji (advanced and intermediate) kurs

Programi se prave ad hoc prema individualnim potrebama polaznika